Perunkirjoituspalvelu

Perunkirjoitus palveluna

Perunkirjoitus, Jyväskylä

Surun hetkellä perunkirjoitus voi tuntua haastavalta. Kuitenkin perukirja on toimitettava verottajalle kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perunkirjoitus vaatii huolellisuutta. Hyvin tehty perukirja luetteloi omaisuuden sekä perilliset, mutta se toimii myös pohjana kuolinpesän hallinnoinnille sekä perinnönjaolle. Kun käytät meitä perukirjan tekoon, voit luottaa siihen, että kaikki lain vaatimukset tulevat täytettyä. Ammattilainen pystyy huomioimaan myös verotuksen sallimat edut täysimääräisesti. Tarvittaessa teemme myös jakosopimuksen. 

Käyttäessäsi perunkirjoituspalveluamme saat mielenrauhan ja voit keskittyä paremmin surutyöhön.

Perunkirjoitus työn alla. Työpiste, Jyväskylä

Perunkirjoitus toiveiden mukaan

Yleensä pesän ilmoittajana toimii pesän osakas, tällöin pesän ilmoittaja hankkii perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja toimittaa aineiston meille. Tarvittaessa voimme hankkia puolestanne tarvittavat asiakirjat kuten esim. sukuselvityksen vainajasta, virkatodistukset, pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset sekä muut perunkirjoituksessa tarvittavat viranomaisasiakirjat.

Perunkirjoituksen hinta alkaen 470,00 sis. alv. 24%

Perunkirjoitusasioissa Jyväskylässä teitä palvelee:

Juha Ryynänen
050 5848 969
perunkirjoitukset (ät) marjattaryynanen.fi

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n sekä Veronmaksajain keskusliitto ry:n jäseninä meillä on käytössämme kattava asiantuntijaverkosto josta tarvittaessa saamme apua ongelmien ratkaisemiseksi.

Perunkirjoitukseen tarvittavia asiakirjoja:

 • sukuselvitys vainajasta virkatodistukset / väestörekisteriotteet (15 vuotiaasta kuolinpäivään)
 • pesänosakkaiden virkatodistukset / väestörekisteriotteet joista ei ole elää-mainintaa vainajan virkatodistuksessa
 • testamentti / hautaustestamentti / hautaussuunnitelma
 • testamentin tiedoksisaanti- / ja hyväksymisilmoitus
 • avioehtosopimus
 • lahjakirjat
 • aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen ja ositus- ja perinnönjakosopimukset sekä sukuselvitys (enintään 3kk vanha)
 • selvitys osakkuuksista kuolinpesissä
 • valtakirja(t) pesän muilta osakkailta jotka eivät osallistu perunkirjoitukseen
 • pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset
 • käteisvarat
 • pankkitalletuksista saldotodistukset, joista ilmenevät kertyneet korot
 • pankin laatima luettelo tallelokeron sisällöstä
 • asunto-osakkeen osakekirja / kauppakirja ja isännöitsijäntodistus
 • kiinteistön lainhuutotodistus, kauppakirja, rasitustodistus, kiinteistöverotodistus tms. josta käy selville kiinteistön omistussuhteet
 • rekisteriote; auto, mp, vene, perävaunu ym.
 • tiedot aseista rekisteriote / luettelo
 • selvitys pörssiosakkeista, obligaatioista, osakkeista, jäsenosuuksista, rahasto- ja arvo-osuustodistukset ym. myös s-tili
 • muu tavallisuudesta poikkeava irtaimisto esim. erikseen vakuutetut taideteokset, korut yms.
 • kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista; henkivakuutus ym. avustuksista
 • selvitykset mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista, ulosotoista, velkajärjestelystä, ym. veloista (vainajan ja lesken)
Muuta huomioitavaa
 • vainajan ja lesken varallisuus arvostetaan ja merkitään kuolinpäivän arvoilla
 • asiantuntijan arvio asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen arvosta